GIÁM ĐỐC KINH DOANH
Skype Me™! Hoàng Chí Dũng
Hotline:0915 292 662
Hoangchidung@thelong.com.vn
GĐ DỰ ÁN PHÒNG SẠCH
Skype Me™! Nguyễn Tài Sơn
Hotline:0915 292 656
taithanhson@thelong.com.vn
GĐ Đại diện Hồ Chí Minh
Skype Me™! Nguyễn Văn Thảo
Hotline:0915 292 646
thao.nk@thelong.com.vn
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN CƠ KHÍ
Skype Me™! Nguyễn Cao Cường
Hotline:0915 292 650
cuong.nguyen@thelong.com.vn

LỌC PHÒNG SACH - AIR FILTER

PHÒNG MỔ

PHÒNG THÍ NGHIỆM

  • Airlock Băng Tải
  • Bàn thí nghiệm
  • Bàn thí nghiệm - Lab Furniture
  • Buồng thao tác/Buồng làm việc - Work station
  • Tủ cấy vô trùng - Clean bench
  • Thiết bị thí nghiệm
  • Thiết bị y tế và sinh học
  • Tủ hút thải khí sạch
  • Tủ an toàn sinh học - Biological Satety Cabinet
  • Hệ thống chiết rót tại chỗ - Local Extrator System
  • Tủ hút khí độc - Fume Hood
  • Tủ bảo quản/Tủ lưu trữ - Storage Cabinet
  • Tủ an toàn - Safety Cabinet