GIÁM ĐỐC KINH DOANH
Skype Me™! Nguyễn Thị Tâm
Hotline:0915 292 660
info@thelong.com.vn
Skype Me™!
Hotline:
GĐ Đại diện Hồ Chí Minh
Skype Me™! Nguyễn Văn Thảo
Hotline:0915 292 646
thao.nk@thelong.com.vn
Skype Me™!
Hotline:

LỌC PHÒNG SACH - AIR FILTER

PHÒNG MỔ

PHÒNG THÍ NGHIỆM

 • Airlock Băng Tải
 • Bàn thí nghiệm
 • Bàn thí nghiệm - Lab Furniture
 • Buồng thao tác/Buồng làm việc - Work station
 • Tủ cấy vô trùng - Clean bench
 • Thiết bị thí nghiệm
 • Thiết bị y tế và sinh học
 • Tủ hút thải khí sạch
 • Tủ an toàn sinh học - Biological Satety Cabinet
 • Hệ thống chiết rót tại chỗ - Local Extrator System
 • Tủ hút khí độc - Fume Hood
 • Tủ bảo quản/Tủ lưu trữ - Storage Cabinet
 • Tủ an toàn - Safety Cabinet